H I R / R Bg.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura.

(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)

top